Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

Учебници 2020/ 2021 година

 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

ХІІ клас

1.

Български език, ЗП

Т. Бояджиев и колектив

ИК „ Анубис” ООД

2002

2.

Литература, ЗП

В. Стефанов, Ал. Панов

ИК „ Анубис” ООД

2002

3.

Английски език, І ЧЕ

English in mind 3 Second edition

Herbert Puchta and Jeff Stranks

Cambridge university press

 

4.

Математика, ЗП

Ч. Лозанов и колектив

ИК „ Анубис” ООД

2005

5.

Свят и личност, ЗП

М. Грекова и колектив

„ Просвета – София” АД

2008

 

ВАЖНО!!!

Учебниците по ЗИП ще бъдат уточнени в началото на учебната година с преподавателите по съответния предмет.

 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

ХІ клас

1.

Български език

 В. Михайлова и колектив „ Просвета-София“ АД  2019 

2.

Литература

 А. Хранова, Л. Шишкова „ Просвета-София“ АД   2019

3.

Английски език,

Legacy B1, part one

 

Jenny Dooley

Express Publishing

 

4.

Френски език, 

ViteA2, partie 1

Anna Maria Crimi и колектив  „Клет“ 2020 

5.

Математика

проф. д-р К. Банков и колектив „ Просвета – София” АД

2020

 6.

Гражданско образование

Христо Тодоров и колектив „ Просвета-София“ АД 

2020

 

ВАЖНО!!!

Учебниците по ИУЧ ще бъдат уточнени в началото на учебната година с преподавателите по съответния предмет.

 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

Х клас

 1.

Български език

проф.  д.п.н. М. Георгиева и колектив

„ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД

2019 г.

2.

Литература

д.ф.н. Клео Протохристова и колектив

„ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД

2019 г.

3.

Английски език "TEEN ZONE A2.2"

Д.Петкова, Цв.Таралова

„Просвета-София” АД

2019 г.

4.

Френски език „Tendances“ – учебник по френски език за постигане на ниво А1

Ж. Жирарде и колектив

"Колибри" ЕООД

2019 г.

5.

Математика

д-р К. Банков и колектив

"Просвета – София”АД

2019 г.

6.

Информационни технологии

Ангел Ангелов- Ачо и колектив 

„ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД

2019 г.

7.

История и цивилизации

Искра Боева и колектив

„ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД

2019 г.

8.

География и икономика

Р. Пенин и колектив

„ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД

2019 г.

9.

Философия

Г. Герчева- Несторова и колектив

СД “Педагог-6” Делев, Луизова и с-ие

2019 г.

10.

Физика и астрономия

проф. д.ф.н. В.Иванов и колектив

„ Просвета - София“ АД

2019 г.

11.

Химия и опазване на околната среда

М.Павлова и колектив

СД “Педагог-6” Делев, Луизова и с-ие

2019 г.

12.

Биология и здравно образование

Н.Цанова и С.Томова

СД “Педагог-6” Делев, Луизова и с-ие

2019 г.

13.

Музика

проф. д. изк Л. Пейчева и колектив

„Просвета - София“ АД

2019 г.

14.

Изобразително изкуство

проф. д.изк.н. Б. Дамянов  и колектив

„ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД

2019 г.

 

ВАЖНО!!!

Учебниците по ИУЧ ще бъдат уточнени в началото на учебната година с преподавателите по съответния предмет.

 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

ІХ клас

1.

Български език

В. Михайлова иколектив

„ Просвета – София” АД

2018 г.

2.

Литература

проф . д.ф.н. Албена Хранова и колектив

„ Просвета – София” АД

2018 г.

3.

Английски език "TEEN ZONE A1"

Д.Петкова, Цв.Таралова

„ Просвета-София” АД

2018 г.

4.

Руски език „Привет!“ A1.1 – Учебник по руски език за 9. клас и 10. клас за постигане на ниво А1

Ант.Радкова и колектив

„ Просвета – София” АД

2018 г.

5.

Френски език „Vite! Pour la Bulgarieq A1, Partie1 livre de l`eleve“ – учебник по френски език за постигане на ниво А1

Ана- Мария Крими, Вяра Любенова и колектив

„ Клет България“ ООД

2018 г.

6.

Математика

К.Банков и колектив

„ Просвета – София” АД

2018 г.

7.

Информационни технологии

Виолета Маринова 

„ Даниела УбеноваДаниела Биланска“ ЕТ

2018 г.

8.

История и цивилизации

Мирчева и колектив

ИК „ Анубис“ ООД

2018 г.

9.

География и икономика

проф. д- р Ст. Дерменджиева

„ Просвета – София” АД

2018 г.

10.

Философия

Колев и колектив

ИК „ Анубис“ ООД

2018 г.

11.

Физика и астрономия

В.Иванов и М.Иванова

„ Просвета - София“ АД

2018 г.

12.

Химия и опазване на околната среда

М.Павлова и колектив

СД „ Педагог-6” Делев, Луизова и с-ие

2018 г.

13.

Биология и здравно образование

Н.Цанова и С.Томова

СД „ Педагог-6” Делев, Луизова и с-ие

2018 г.

14.

Музика

Л.Пейчева и колектив

„ Просвета - София“ АД

2018 г.

15.

Изобразително изкуство

Дамянов  и колектив

ИК „ Анубис“ ООД

2018 г.

16.

Технологии и предприемачество

В.Неделчева и колектив

„ Просвета-София” АД

2018 г.

 

 ВАЖНО!!!

Учебниците по ИУЧ ще бъдат уточнени в началото на учебната година с преподавателите по съответния предмет.

 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

VІІІ клас

1.

Български език

М. Васева, Т. Велева-Иванова

„ Просвета АзБуки” ЕООД

2017 г.

2.

Литература

К. Топалов, А. Малинов

„ Просвета Плюс” ЕООД

2017 г.

3.

Английски език

„Teen zone”- А1, учебна тетрадка „Teen zone”, А1,

Д. Петкова, Ц. Таралова

„ Просвета-София” АД

2017 г.

4.

Математика

К. Банков и колектив

„Просвета-София” АД

2017 г.

5.

Информационни технологии

В. Маринова

„Даниела Убенова- Даниела Биланска” ЕТ

2017 г.

6.

История и цивилизации

Х. Матанов и колектив

ИК „ Анубис” ООД

2017 г.

7.

География и икономика

Р. Пенин и колектив

„ Булвест 2000” ООД

2017 г.

8.

Философия

Л. Андреева и колектив

ИК „ Анубис” ООД

2017 г.

9.

Биология и здравно образование

Н. Цанова и колектив

СД „ Педагог 6” – Делев, Луизова и с-ие

2017 г.

10.

Физика и астрономия

В. Иванов и колектив

„ Просвета-София” АД

2017 г.

11.

Химия и опазване на околната среда

С. Цаковски и колектив

ИК „ Анубис” ООД

2017 г.

12.

Музика

Л. Пейчева и колектив

„ Просвета-София” АД

2017 г.

13.

Изобразително изкуство

Б. Дамянов и колектив

ИК „ Анубис” ООД

2017 г.

 14.

Технологии и предприемачество

В. Неделчева и колектив

„ Просвета-София” АД

2017 г.

 

ВАЖНО!!!

Учебниците по ИУЧ ще бъдат уточнени в началото на учебната година с преподавателите по съответния предмет.