Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

Списък на учебниците през учебната 2018/2019 година

Учебен предмет Автор/ Авторски колектив Издателство Година на одобрение
1 2 3 4 5
І клас
1. Буквар (учебна тетрадка № 1, № 2 и № 3) П. Димитрова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
2. Читанка

 

(учебна тетрадка )

П. Димитрова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
3. Математика

 

(учебна тетрадка № 1 и №2 )

В. Ангелова и Р. Топалска „Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
4. Околен свят

 

(учебна тетрадка )

Е. Василева и

 

С. Цветанска

„Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
5. Музика Калоферова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
6. Изобразително изкуство П. Цанев и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
7. Технологии и предприемачество

 

(албум )

Л. Витанов и М. Райкова „Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
ІI клас
1. Български език

 

(учебна тетрадка № 1 и № 2 )

П. Димитрова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
2. Читанка

 

(учебна тетрадка )

П. Димитрова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
3. Математика

 

(учебна тетрадка № 1 и №2 )

В. Ангелова и

 

С. Дойчинова

„Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
4. Околен свят

 

(учебна тетрадка )

Е. Василева и

 

С. Цветанска

„Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
5. Английски език „Hello! New Edition“

 

(учебна тетрадка )

Е. Колева и Е. Ставрева „Просвета-София“ АД 2017 г.
6. Музика Калоферова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
7. Изобразително изкуство П. Цанев и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
8. Технологии и предприемачество

 

(албум )

Л. Витанов и Д.Недялкова „ Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
ІІI клас
1. Български език

 

( учебна тетрадка № 1 и № 2)

П. Димитрова и колектив „ Просвета Плюс“ ЕООД 2018 г.
2. Читанка

 

( учебна тетрадка)

П. Димитрова и колектив „ Просвета Плюс“ ЕООД 2018 г.
3. Математика

 

( учебна тетрадка № 1 и №2)

В. Ангелова и

 

Ж.Колева

( С. Дойчинова)

„ Просвета Плюс“ ЕООД 2018 г.
4. Човекът и обществото

 

( учебна тетрадка)

С. Цветанска и колектив „ Просвета Плюс“ ЕООД 2018 г.
5. Човекът и природата

 

( учебна тетрадка)

М.Кабасанова и

 

Е. Пещерска

„ Просвета Плюс“ ЕООД 2018 г.
6. Компютърно моделиране Ант.Малинова и колектив „ Просвета Плюс“ ЕООД 2018 г.
7. Английски език

 

„ Hello! New Edition“

( учебна тетрадка)

Е. Колева и

 

Е. Ставрева

„ Просвета- София“ АД 2018 г.
8. Музика Калоферова и колектив „ Просвета Плюс“ ЕООД 2018 г.
9. Изобразително изкуство П. Цанев и колектив „ Просвета Плюс“ ЕООД 2018 г.
10. Технологии и предприемачество

 

( албум )

Л. Витанов и Ел.Васова „ Просвета Плюс“ ЕООД 2018 г.
IV клас
1. Български език Т. Борисова и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2011
2. Читанка Т. Борисова и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2011
3. Английски език Р. Холт „ Pearson Education- Longman” представлявано от „ С.А.Н.-ПРО ООД 2011
4. Математика М. Богданова и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2011
5. Човекът и природата М. Максимов, А. Епитропова „ Булвест 2000“ ООД 2011
6. Човекът и обществото Р. Кушева, Р. Пенин „ Булвест 2000“ ООД 2011
7. Музика Г. Гайтанджиев и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2011
8. Изобразително изкуство Др. Немцов и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2011
9. Домашен бит и техника М. Генчева,

 

Й. Владимирова

„ Булвест 2000“ ООД 2011
V клас
1. Български език А. Петров и колектив „ Булвест 2000″ ООД 2017 г.
2. Литература М. Герджикова и колектив „ Булвест 2000″ ООД 2017 г.
3. Английски език Учебник HELLO! NEW EDITION” Е. Колева и Д. Петкова „ Просвета-София“ АД 2017 г.
4. Информационни технологии А. Ангелов и колектив „ Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
5. Математика Ю. Ниноваа и колектив „ Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
6. История и цивилизации Т. Леков и колектив „ Просвета – София”АД 2016 г.
7. География и икономика Р. Пенин и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2017 г.
8. Човекът и природата М. Шишиньова и колектив ИК „ Анубис” ООД 2017 г.
9. Музика В. Сотирова и колектив „ Просвета – София“ АД 2017 г.
10. Изобразително изкуство М. Мойнова и В. Гунева-Георгиева „ Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
11. Технологии и предприемачество Г. Иванов и А. Калинова „ Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
VІ клас
1. Български език А. Петров и колектив „ Булвест 2000″ ООД 2017 г.
2. Литература М. Герджикова и колектив „ Булвест 2000″ ООД 2017 г.
3. Английски език Учебник „Hello! New Edition“ Е. Колева, Д. Петкова „ Просвета-София” АД 2017 г.
4. Информационни технологии Виолета Маринова  и колектив „ Даниела УбеноваДаниела Биланска“ ЕТ 2017 г.
5. Математика Ю. Нинова и колектив „ Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
6. История и цивилизации Т. Леков и колектив „ Просвета – София”АД 2017 г.
7. География и икономика Р. Пенин и колектив „ Булвест 2000“  ООД 2017 г.
8. Човекът и природата М. Шишиньова и колектив ИК „ Анубис” ООД 2017 г.
9. Музика В. Сотирова и колектив „ Просвета – София“ АД 2017 г.
10. Изобразително изкуство П. Цанев и колектив „ Просвета-София” АД 2017 г.
11. Технологии и предприемачество Г. Иванов и А. Калинова „ Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
VІІ клас
1. Български език В. Михайлова и колектив „ Просвета-София” АД 2018 г.
2. Литература Алб. Хранова и колектив „ Просвета-София” АД 2018 г.
3. Английски език „Hello! New Edition for the 7 th grade“ Д.Петкова, Я.Спасова „ Просвета-София” АД 2018 г.
4. Математика Ю. Нинова и колектив „ Просвета Плюс“ ЕООД 2018 г.
5. Информационни технологии Виолета Маринова „ Даниела УбеноваДаниела Биланска“ ЕТ 2018 г.
6. История и цивилизации Р.Гаврилова и колектив „ Просвета – София” АД 2018 г.
7. География и икономика Л.Петкова-Цанкова и колектив „ Просвета Плюс“ ЕООД 2018 г.
8. Физика и астрономия Хр.Попов и колектив „ Просвета  АзБуки” ЕООД 2018 г.
9. Химия и опазване на околната среда М.Павлова и колектив СД „ Педагог-6” Делев, Луизова и с-ие 2018 г.
10. Биология и здравно образование Н.Цанова и С.Томова СД „ Педагог-6” Делев, Луизова и с-ие 2018 г.
11. Музика В. Сотирова и колектив „ Просвета – София“ АД 2018 г.
12. Изобразително изкуство П. Цанев и колектив „ Просвета-София” АД 2018 г.
13. Технологии и предприемачество Г. Иванов и колектив „ Просвета Плюс“ ЕООД 2018 г.
VІІІ клас
1. Български език М. Васева, Т. Велева-Иванова „ Просвета АзБуки”

 

ЕООД

2017 г.
2. Литература К. Топалов, А. Малинов  „ Просвета Плюс”

 

ЕООД

2017 г.
3. Английски език

 

„Teen zone”– А1, учебна тетрадка „Teen zone”, А1,

Д. Петкова, Ц. Таралова  

 

„ Просвета-София”

АД

2017 г.
4. Математика К. Банков и колектив „Просвета-София”

 

АД

2017 г.
5. Информационни технологии В. Маринова

 

 

 „Даниела Убенова-

 

Даниела Биланска”

ЕТ

2017 г.
6. История и цивилизации Х. Матанов и колектив ИК „ Анубис”

 

ООД

2017 г.
7. География и икономика Р. Пенин и колектив

 

 

„ Булвест 2000”

 

ООД

2017 г.
8. Философия Л. Андреева и колектив ИК „ Анубис”

 

ООД

2017 г.
9. Биология и здравно образование Н. Цанова и колектив СД „ Педагог 6” –

 

Делев, Луизова

и с-ие

2017 г.
10. Физика и астрономия В. Иванов и колектив „ Просвета-София”

 

АД

2017 г.
11. Химия и опазване на околната среда С. Цаковски и колектив ИК „ Анубис”

 

ООД

2017 г.
12. Музика Л. Пейчева и колектив „ Просвета-София”

 

АД

2017 г.
13. Изобразително изкуство Б. Дамянов и колектив ИК „ Анубис”

 

ООД

2017 г.
14. Технологии и предприемачество В. Неделчева и колектив

 

 

 „ Просвета-София”

 

АД

2017 г.
ІХ клас
1. Български език В. Михайлова иколектив „ Просвета-София” АД 2018 г.
2. Литература проф . д.ф.н. Албена Хранова и колектив „ Просвета-София” АД 2018 г.
3. Английски езикTEEN ZONE A1″ Д.Петкова, Цв.Таралова „ Просвета-София” АД 2018 г.
4. Руски език „Привет!“ A1.1 – Учебник по руски език за 9. клас и 10. клас за постигане на ниво А1 Ант.Радкова и колектив „ Просвета – София” АД 2018 г.
5. Френски език „ Vite! Pour la Bulgarieq A1, Partie1 livre de l`eleve“ – учебник по френски език за постигане на ниво А1 Ана- Мария Крими, Вяра Любенова и колектив „ Клет България“ ООД 2018 г.
6. Математика К.Банков и колектив „ Просвета – София” АД 2018 г.
7. Информационни технологии Виолета Маринова „ Даниела УбеноваДаниела Биланска“ ЕТ 2018 г.
8. История и цивилизации Мирчева и колектив ИК „ Анубис“ ООД 2018 г.
9. География и икономика проф. д- р Ст. Дерменджиева „ Просвета-София” АД 2018 г.
10. Философия Колев и колектив ИК „ Анубис“ ООД 2018 г.
11. Физика и астрономия В.Иванов и М.Иванова „ Просвета – София“ АД 2018 г.
12. Химия и опазване на околната среда М.Павлова и колектив СД „ Педагог-6” Делев, Луизова и с-ие 2018 г.
13. Биология и здравно образование Н.Цанова и С.Томова СД „ Педагог-6” Делев, Луизова и с-ие 2018 г.
14. Музика Л.Пейчева и колектив „ Просвета – София“ АД 2018 г.
15. Изобразително изкуство Дамянов  и колектив ИК „ Анубис“ ООД 2018 г.
16. Технологии и предприемачество В.Неделчева и колектив „ Просвета-София” АД 2018 г.
Х клас
 1. Български език, ЗП Т. Бояджиев и колектив ИК „ Анубис” ООД 2001
2. Литература, ЗП Кл. Протохристова и колектив ИК „ Анубис” ООД 2001
3. Английски език, ЗП

 

English in mind 2 Second edition

Herbert Puchta and Jeff Stranks Cambridge university press  
4. Френски език, ЗП, ІІ ЧЕ Ж. Жирарде и колектив ИК „ Колибри“ ООД 2001
5. Руски език

 

„ Контакт.

Наш адрес WWW.RU“ ,ЗП, ІІ ЧЕ

Е. Корчагина и колектив „ Просвета – София” АД 2002
6. Математика, ЗП Ч. Лозанов и колектив ИК „ Анубис” ООД 2001
7. Информационни технологии, ЗП Коста Гъров и колектив Изкуства 2011
8. История и цивилизация, ЗП Хр. Мирчева, Г. Николова ИК „ Анубис” ООД 2012
9. География и икономика, ЗП Р. Пенин и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2012
10. Етика и право, ЗП И. Колев и колектив ИК „ Анубис” ООД 2001
11. Биология и здравно образование, ЗП Огн. Димитров и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2001
12. Физика и астрономия, ЗП Хр. Попов и колектив „ Просвета – София” АД 2001
13. Химия и опазване на околната среда, ЗП Г. Близнаков, Л. Боянова ИК „ Анубис” ООД 2001
ХІ клас
1. Български език, ЗП Т. Бояджиев и колектив ИК „ Анубис” ООД 2001
2. Литература, ЗП В. Стефанов, Ал. Панов ИК „ Анубис” ООД 2001
3. Английски език, ЗП, І ЧЕ

 

English in mind 3 Second edition

Herbert Puchta and Jeff Stranks Cambridge university press  
4. Математика, ЗП Ч. Лозанов и колектив ИК „ Анубис” ООД 2001
5. История и цивилизация, ЗП В. Мутафчиева и колектив ИК „ Анубис” ООД 2012
6. Философия, ЗП И. Колев, Р Пожарлиев ИК „ Анубис” ООД 2001
7. География и икономика, ЗП      
8. Физика и астрономия, ЗП Христо Попов и колектив „ Просвета – София” АД 2002
 
ХІІ клас
1. Български език, ЗП Т. Бояджиев и колектив ИК „ Анубис” ООД 2002
2. Литература, ЗП В. Стефанов, Ал. Панов ИК „ Анубис” ООД 2002
3. Английски език, І ЧЕ

 

English in mind 3 Second edition

Herbert Puchta and Jeff Stranks Cambridge university press  
4. Математика, ЗП Ч. Лозанов и колектив ИК „ Анубис” ООД 2005
5. Свят и личност, ЗП М. Грекова и колектив „ Просвета – София” АД

2008

ВАЖНО!!!

Учебниците за ИУЧ/ ЗИП, ще бъдат уточнени с преподавателите в началото на учебната година