Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

 • 01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
 • 22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
 • 05.02.2019 г. – междусрочна
 • 30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
 • 05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

 • 21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
 • 23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

 • 06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК
 • 17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ
 • 19.06.2019 г. – НВО по математика
 • 21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

 • 06.02.2019 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

 • 15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
 • 31.05.2019 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
 • 14.06.2019 г. – V – VI клас (16 учебни седмици)
 • 28.06.2019 г. – V – VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
 • 28.06.2019 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)